Brusselicious: Fritkot festival

vrijdag, 19 oktober, 2012 - 11:32
Het jaar van de gastronomie verdient een waardig orgelpunt, ook al staan ons nog enkele mooie verrassingen verwachten… Via Brusselicious brengt VISITBRUSSELS daarom hulde aan het symbool dat de hele wereld ons benijdt en waarop onze Zuiderburen zo tuk zijn dat ze het zich proberen toe te eigenen : de enige, èchte, onvergelijkbare frieten van bij ons !
Wie frieten zegt, zegt ook frietkraam, friettent, maar vooral frietkot, een instituut dat in de Brusselse genen is ingebakken ! Van 1 november tot 4 december krijgen frieten in Brussel de ereplaats die ze verdienen…

Frietkoten in de schijnwerper
Om de Brusselse frieten in de kijker te plaatsen, richten we de schijnwerpers in de eerste plaats op de makers ervan. Frituristen zijn doorgaans persoonlijkheden die een belangrijke rol spelen in de buurt. We pikken een frietje mee bij Titine, bij Jean-Jacques of bij Henri… Het zijn mensen van hier, waarmee je altijd goed overweg kunt en die zoveel volk zien voorbijkomen dat ze over iedereen wel iets kunnen meevertellen…
Al deze mensen maken deel uit van ons cultureel erfgoed (jawel) en hebben nu ook eens recht op aandacht.

Een euro per puntzak !

VISITBRUSSELS deelt lege frietzakjes uit, getooid met de kleuren van “Brusselicious”, in stations, in de luchthaven, aan kruispunten en op de toeristische infopunten van VISITBRUSSELS. Het doel ? Met de lege puntzak langsgaan bij één van de deelnemende frietkoten en deze voor een symbolische euro te laten vullen ! De saus is voor rekening van de klant.

Verkiezing van het beste Frietkot
Wat is HET frietkot van de hoofdstad ? Een uitstekende vraag die ongetwijfeld een verhit debat op gang brengt. Hoe dan ook, iedereen kan stemmen op www.visitbrussels.be.
Het staat elk frietkot vrij om campagne te voeren, dat maakt deel uit van de lokale folklore.
Het frietkot dat als winnaar uit de bus komt, krijgt een reuzepuntzak (benenfrietzak) die ongetwijfeld de ultieme attractie zal worden van het frietkot in kwestie. Gezien de omvang van de trofee wordt de plaatsing hiervan uiteraard besproken met de bevoegde gemeentelijke overheid.