Gezondheidsraad wil minder cafeïne in frisdranken

Gezondheidsraad wil minder cafeïne in frisdranken
donderdag, 23 februari, 2012 - 16:54

De Gezondheidsraad maakte, op vraag van de FOD Volksgezondheid, een stand van zaken op over het huidige verbruik van cafeïne. Conclusie? De huidige bestaande beperking van 320 mg cafeïne per liter voor gearomatiseerde alcoholvrije dranken ligt te hoog. De Gezondheidsraad raadt dan ook aan dit nog te verlagen tot 150 mg cafeïne per liter. Bovendien wordt ook aangeraden om de hoeveelheid cafeïne dagelijks te houden op 80 mg. Daarnaast zou op het etiket van cafeïnehoudende producten een waarschuwing moeten staan die ertoe aanspoort om het aantal verbruikte eenheden per dag te beperken. In België consumeert een kwart van de volwassen bevolking dagelijks meer dan 210 mg cafeïne (2 kopjes koffie). Vijf procent overschrijdt de grens van 400 mg.