Labels op voeding beïnvloeden onze smaak

Labels op voeding beïnvloeden onze smaak
dinsdag, 20 maart, 2012 - 11:09

Hoewel de tijdens de proef gebruikte biologisch geteelde tomaten en de gewone variant uiterlijk in niets verschilden, vonden de testpersonen de regulier gekweekte tomaten doorgaans veel lekkerder. Opvallend: biologische tomaten die bij wijze van test foutief als regulier waren gelabeld, werden toch lekkerder bevonden dan dezelfde biologische producten met het correcte label. Bij tomaten zonder label scoorden de biologische tomaten net zo goed als de standaard variant, waaruit geconcludeerd mag worden dat de verpakking ons waardeoordeel voor een groot stuk mee bepaalt. In totaal werden 150 mensen aan de proef onderworpen.