Zijn frietjes Belgisch of Frans? Het debat

donderdag, 6 december, 2012 - 15:16

Jaar na jaar steken verschillende theorieën de kop op, maar tot op heden is geen enkel historicus erin geslaagd om in deze kwestie definitief de knoop door te hakken.
Leken zouden deze zaak kunnen afdoen als totaal onbelangrijk, maar ze realiseren zich daarbij niet dat het hier in essentie gaat om onze zo fel bevochten nationale eer.

VISITBRUSSELS heeft, in het kader van Brusselicious en naar aanleiding van het Fritkot Festival, dat de hele maand november plaatsheeft, besloten deze zaak voor eens en altijd uit te klaren. We organiseren daarom een debat ten gronde, en graven zonder enige schroom en vooringenomenheid naar onze diepste friet-roots, daarbij beseffend dat een mogelijk negatieve uitkomst dramatische gevolgen zou kunnen hebben voor de hele natie!.

Maar laten we niet te vlug een nationale rouwdag afkondigen. De uitkomst van dit debat blijft onzeker. Vast staat dat we de grootste Belgische en internationale specialisten hebben uitgenodigd, die zonder enig taboe en in alle objectiviteit een antwoord zullen zoeken op deze ene existentiële kwestie   die de hele natie beroert:

Zijn onze frieten in werkelijkheid French Fries, of zijn ze 100% Belgisch?

Donderdag 13 december van 18 tot 20u
Lokettenzaal
BIP, 2-4 Koningsstraat
1000 Brussel

De volgende vooraanstaande historici zullen zich over deze kwestie buigen:

  • Roel Jacobs (VISITBRUSSELS)
  • Pierre Leclercq (Université Libre de Bruxelles)
  • Madeleine Ferrière (historicus en auteur - France)
  • Albert Verdeyen (gastronomisch kroniekschrijver)

Het debat heeft plaats op een aardappelworp van het Park van Brussel, waar België ooit zijn eerste stappen heeft gezet. Hopelijk speelt deze historische plek in het voordeel van onze troepen!

Geen ernstig debat zonder een neutrale moderator. En wie kan er neutraler zijn dan een Zwitser? Daarom hebben we de joviale Philippe Ligron van de Ecole Hôtelière de Lausanne uitgenodigd om in dit debat, dat heftig belooft te worden, het fritkot in het midden te houden. Philippe, van oorsprong Frans maar sinds jaar en dag in Zwitserland wonend, is gespecialiseerd in de geschiedenis van de gastronomie en een groot liefhebber van onze Belgische iconen, de friet, de chocolade en het bier.
Het debat wordt afgesloten met een volksstemming en opgeluisterd met leuke verrassingen.

Inschrijven voor het debat kan hier.