Belangrijke week voor Europees vee

dinsdag, 13 september, 2011 - 17:08

Sinds de jaren 90 is er een totaalverbod op verwerkte dierlijke proteïnen in veevoeder maar dat verbod kan dus opgeheven worden voor varkens, kippen en gekweekte vissen. Nochtans is er binnen de Europese Unie heel wat tegenstand tegen de nieuwe richtlijn, niet in de laatste plaats in de vorm van een recent rapport van de Europese Commissie zelf waarin duidelijk staat dat "koeien en schapen vegetariërs zijn en dus geen dierlijke proteïnen mogen eten." Momenteel bestaat het meeste Europese veevoer uit soja die geïmporteerd wordt uit Zuid-Amerika.