Red een boom, eet insecten

dinsdag, 13 september, 2011 - 17:08

In de plaats daarvan eten we in de toekomst allemaal insecten, als het van hen afhangt. De reden daarvoor is de hoeveelheid lachgas en methaan die opgewekt worden tijdens de productie. Zo ontdekten de wetenschappers dat een varken bijvoorbeeld tien tot honderd keer zoveel broeikasgassen per kilo vlees produceert als meelwormen. Ook op het vlak van ammoniak scoren varkens beduidend lager dan insecten. Zo stoot een krulstaart tot twaalf keer zoveel ammoniak uit als krekels en vijftig keer zoveel als sprinkhanen. In theorie klopt dit misschien als een bus, maar in de praktijk is het een haast onhaalbare kaart om de traditionele landbouw zo ingrijpend te veranderen.