Voedsel heeft invloed op onze vruchtbaarheid

dinsdag, 13 september, 2011 - 17:08

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Sheffield. De wetenschappers onderzochten Finse geboortegegevens uit de achttiende eeuw en info over de gewasopbrengsten van rogge en gerst van dezelfde tijd en plaats. Daaruit blijkt dat er bij mannen en vrouwen die geboren werden in arme gezinnen een verband bestaat tussen het voedsel dat ze heel vroeg in het leven kregen en de kans op voortplanting. Ongeveer de helft van de arme mensen die waren geboren in een jaar waarin zowel rogge- als gerstopbrengsten laag waren, kreeg nooit kinderen. Iedereen uit een arme familie, die geboren was in een goed oogstjaar - met voldoende rogge en gerst in voorraad - kreeg minstens één kind. Uit de studie blijkt duidelijk dat het voedsel dat je krijgt voor of vlak na de geboorte bepalend is voor de ontwikkeling van het voortplantingsstelsel.