patrijs

Eigenschappen

Patrijzen zijn akkervogels uit de familie van fazanten. Een volwassen patrijs is ongeveer 30 centimeter groot. Hun poten zijn grijs, de kop is kastanjebruin evenals de keel. Mannetjes hebben bovendien een kastanjebruine buikvlek in de vorm van een hoefijzer. De vrouwtjes hebben een kleinere vlek, de jongen hebben geen vlek.

In Vlaanderen is de patrijs bejaagbaar van 15 september tot en met 15 november. Echter, indien het patrijzenbestand in een bepaald jachtterrein ongunstig is, kan het (Vlaamse) Agentschap voor Natuur en Bos de jacht daar sluiten. De oorzaak van de achteruitgang van de patrijs is onder andere door een gebrek aan grote insecten. Dit komt door de verschraling van het agrarische landschap door intensieve landbouw en veeteelt, waarbij bosjes, ruigten en kruidenrijke overhoekjes en stoppelakkers verdwijnen.

Wilde patrijzen zijn vandaag de dag zeldzame vogels en daarmee dus bijna onbetaalbaar. Het seizoen van de wilde patrijs is zeer kort. Vanaf begin oktober kleuren de poten grijs en wordt het vlees taaier.

Recepten