Hoe reinig ik een aardpeer?

  1. Aardperen kunnen best geschild worden met een dunschiller.
  2. Neem de aardpeer met de dunne kant naar onder vast, en snij de schil weg van onder naar boven.
  3. Controleer op resten van de schil.